Предстоящи събития

Втори модул на “Доброволческа академия” за ученици от ОМДК към ОСНВ и ПИЦ гр. Ямбол

Тема: „Превенция на трафик на хора“

 Участници: Доброволци – ученици от община Ямбол

Място и време за провеждане: гр. Ямбол, Младежки дом, 11.05 – 12.05.2019 г.

Цели на  на обучението «Превенция трафика на хора»:

 

  • Участниците в обучението да се запознаят с проблема „Трафик на хора”
  • Участниците да знаят как да предпазват себе си и свои връстници за непопадане в ситуация на трафик на хора
  • Участниците в обучението да придобият знания и умения за провеждане на различни превантивни програми по теми свързани с трафика на хора и насилствената проституция за свои връстници
  • Доброволците да станат по-успешни обучители на свои връстници

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *