Предстоящи събития

Заключителната част на кампанията под мотото : „За да има и Утре!“

Скъпи приятели! На 26.06.2019 г. за пета поредна година се състоя заключителната част на кампанията под мотото : „За да има и Утре!“., посветена на Международния ден за борба с наркотиците!

Съвместните инициативи на община Ямбол, Общински съвет по наркотични вещества, Превантивно-информационният център за борба с наркоманиите и Общински доброволчески клуб към тях, Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните със своя доброволчески клуб „Приятел на МКБППМН“, Младежки дом „Георги Братанов“, с подкрепата на нашите партньори: Регионално управление на образованието, училища, Детска педагогическа стая при Районно управление – Ямбол, Областна дирекция на МВР – Ямбол, мото клуб „The Riders“, баскетболен клуб „Тунджа“ са показател за ангажираност и отговорност по проблема, касаещ употребата и злоупотребата с наркотици.

Днес, отново искаме да обърнем внимание на този актуален и болезнен за много хора проблем – употребата на упойващи вещества.
Желанието ни е все повече подрастващи да станат посланици на идеята за противопоставяне на разпространението и употребата на наркотици.

Раздадени бяха множество награди, както на изявилите се и спечелили призови места в конкурса ни за рисунка под мотото “За да има и Утре” така и на смелчагите, които се осмелиха да вземат участие във кръга с въпроси подготвен от Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетните и не пълнолетните и Превантивно информационен център за борба с наркоманиите към ОБСНВ към Община Ямбол

Благодарим на всички, които се отзоваха на нашите покани и се включиха в реализацията на плануваните мероприятия. Благодарим и на тези които , присъстваха на събитието, защото, със своето присъствие, Вие показахте своята активна позиция по проблема.

Искаме да благодарим и на всички наши партньори, без вашата помощ нямаше да успеем да направим всичко това.

Научете повече за изминалото събитие тук –> https://www.facebook.com/eratv.bg/videos/268308454020332/UzpfSTEwMDAwNTIyOTA0NTEwNzoxMDk2OTc2NDU3MTUzMzEy/?id=100005229045107

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *