Предстоящи събития

Нова кампания в училищна среда на ПИЦ към ОСНВ “Превенция на рисковото поведение”

Екипа на ПИЦ към ОСНВ – гр. Ямбол, ще посети всяко училище изявило желание да се запише за посещение на телефоните за връзка на ПИЦ във сайта ни на страницата за контакти . Сегашната ни кампания е на тема “Превенция на рисково поведение”, като се интерпретира лекцията на Д-р Тасев от сериала “Откраднат живот”, за последствията от употреба на психоактивни вещества. Часът протича, като в началото, разказваме историята на момиче тийнейджър, с бъдеще в музикалната индустрия, когато едно нейно решение води до обрат в живота й.

Следва учениците да бъдат  разделени по групи, като заедно в група, ще  разискват различни поставени от нас казуси . Като за всеки от казусите, следва кратка дискусия с групата, която отговаря по даденият въпрос, а след това дискусията преминава в целият клас. Така се разисква всеки един от казусите. След като преминат всички казуси, затваряме темата с няколко обобщителни думи.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *