ПАВ

ПАВ – Психоактивни вещества

Психоактивните вещества (наречени още психотропни вещества) са химически субстанции, въздействащи главно на централната нервна система. Те създават временни изменения на възприятията, настроението, съзнанието и поведението.

Освен в медицината и фармацевтиката, за лечение на психически заболявания и с терапевтични цели, тези вещества се употребяват, като ентеогени, които предизвикват изменени състояния на съзнанието с духовни и спиритуални цели, като средства за изследване на психиката и не на последно място за удоволствие.

Поради злоупотребата с психоактивните вещества, голяма част от тях са забранени за ползване без лекарско предписание, някои от тях са обявени за нелегални.

Употребата на психоактивните вещества е стара колкото и човечеството. Скални рисунки на халюциногенни гъби открити в пещери в Сахара са на възраст 11 хил. години, а рисунки на ритуали свързани с халюциногенни растения в пещери в Танзания и Австралия на повече от 40 хил. години пр.н.е. [1]. Психоактивните растения (най-вече халюциногените) са били издигани в религиозен култ от почти всички древни цивилизации съществували на земята. Има научни теории, които сочат, че произхода на религиите е свързан пряко с тези растения . Древните хора са познавали много добре техните качества и са ги използвали за връзка с Бог, комуникация с духове на починали хора, други разумни същества или животни. Други психоактивни вещества са използвани и с лечебни цели, за проникване в съзнанието на болни хора с цел лекуване (виж Салвия дивинорум). В групови ритуали, употребата им е целяла постигане на колективен транс (между шамани или други „посветени“ в тайните) който помагал за решаване на проблеми свързани с общността или племето.