Синтетични катинони

Синтетичните катинони отскоро са популярни вещества, с които се злоупотребява. Трудно е да се посочи кога е започнала употребата им, но във форумите започват да се споменават през 2007. Рязкото увеличение в употребата им е резултат частично от голямото внимание, което медиите в САЩ им отделят, както и разпространението им чрез интернет. Интересът към тях като към вещества за злоупотреба може да е провокиран и от затруднения достъп до по-обичайни наркотици, както и от занижената чистота на последните. През 2009 във Великобритания е отчетен спад в чистотата на кокаина от 60% на 22%.

Синтетичните катинони често биват продавани като „соли за вана” или „тор за растения” с надпис „неподходящо за консумация от хора”, за да се избегне законодателството. Срещат се под формата на бяла или кафява пудра с висока чистота, понякога в капсули или таблетки. Най-разпространените на пазара вещества от тази група са мефедрон (mephedrone) и метилон (methylone).

Катиноните са естествени  вещества в листата на растението Catha edulis (Khat). Дъвченето на листата е популярно в някои страни в Средния Изток, особено Йемен, заради стимулиращия ефект. Катиноните са налични в листата за кратък период от време след откъсването им и затова се дъвчат до няколко дни след това.

Синтетичните катинони са техни производни. Синтезирането им започва в края на двайсетте години на XX век. Те могат да притежават ефекти, подобни на тези на амфетамините, както и способността да влияят върху серотонина в мозъка, като по този начин предизвикват отличителни психоактивни ефекти. Желаните ефекти, които употребяващите посочват, включват повишена енергия, емпатия, отвореност и повишено либидо. Най-често срещаните неприятни ефекти са сърдечни, психиатрични и неврологични симптоми. Има докладвани смъртни случаи, свързани с употребата на такива вещества. Първият такъв, директно свързан с употреба на мефедрон, е регистриран в Швеция през 2008. Употребата на синтетични катинони нараства въпреки липсата на научни изследвания и разбиране на потенциалните вреди, които нанасят те.

Законовият им статут варира в различните държави и бързо се променя. Отначало били легални във Великобритания и Европа. От 2010 година мефедронът е поставен под законов контрол в страните членки на ЕС. Според данни на службата, която осигурява информация относно наркотични вещества на Великобритания (UK Poisons Information Service) в периода 2009-2010 броят на запитвания относно синтетични катинони се изравнил с тези относно кокаин и MDMA (психоактивното вещество в екстази).

Катиноните ((S)-2-amino-1-phenyl-1-propanone) са естествени  вещества в листата на растението Catha edulis. Синтетичните катинони са техни производни. Тези, които се използват като накротични вещества, включват: бутилон (butylone), диметилкатинон (dimethylcathinone), еткатинон (ethcathinone), етилон (ethylone), 3- и 4-флуоромeткатинон (3 and 4-fluoromethcathinone), мефедрон (mephedrone), метедрон (methedrone) и метилендиоксипировалерон (methylenedioxypyrovalerone, MDPV), метилон (methylone) и пировалерон (pyrovalerone). Много малко от тези вещества са изследвани за възможна медицинска употреба. Единственото производно на катиноните, което се използва за медицински цели в САЩ и Европа, е бупропион. Използва се при лекуване на депресия и като помощно средство за отказване на цигари. Останалите изследвани вещества показали сериозни странични ефекти.

Разпространяват се под формата на бял прах. Често биват продавани като „соли за вана” или „тор за растения” с надпис „неподходящо за консумация от хора”, за да се избегне законодателството. Продават се чрез интернет, в специални магазини или от дилърите. Потребителят никога не може да бъде сигурен какво точно вещество има в пакетчето, тъй като съдържанието може да не е описано или наличното такова да не отговаря на действителното съдържание.

Синтетичните катинони спадат към стимулантите на централната нервна система. Съществуват клинични прилики между синтетичните катинони, амфетамините и MDMA (екстази). Те се дължат на приликите в химичната структура на този клас вещества. Желаните ефекти, които употребяващите посочват са повишена енергия, емпатия, отвореност и повишено либидо.

Около 20% от употребяващите, участващи в едно проучване, отблязват, че са получили нежелан страничен ефект от употребата на мефедрон. Някои от тях са повишено изпотяване, главоболие, мускулни спазми, сърцебиене, гадене и повръщане, замаяност, виене на свят или затруднения на паметта.

Най-честите нежелани ефекти са сърдечни, психиатрични и неврологични симптоми при употребилите синтетични катинони, които са потърсили медицинска помощ. Най-честият симптом е тревожност, варираща от лека тревожност до тежка психоза, която изисква усмиряване чрез медикаменти. Сърдечносъдовите усложнения са най-често срещаният клас усложнения. След тях са психиатричните, неврологичните, гастроинтестиналните, тези на дихателните пътища и уши, нос, гърло.

Нежелани ефекти са повишено кръвно налягане, тахикардия (учестена сърдечна дейност), дехидратация, повишена моторна активност. Пациентите също могат да страдат от сърцебиене, болки в гърдите, тризмус (затруднено отваряне на устата поради спазъм на дъвкателните мускули), стискане и скърцане със зъби, тремори, безсъние, параноя, халюцинации, налудни идеи.

Някои описания на случаи свидетелстват за изключително агресивно и психотично поведение с увеличена физическа сила, както в някои случаи с употреба на PCP (фенциклидин).

Предстои да се проучат дълготрайните ефекти от употребата на синтетични катинони.

КАК ДА РАЗБЕРЕМ, ЧЕ НЯКОЙ УПОТРЕБЯВА?

Трудно е да се разбере дали някой употребява наркотици и ако да, какви точно. Синтетичните катинони, както и други наркотици, които се класифицират като стимуланти, разширяват зениците. В секцията „Какво чувства употребяващият?” са описани и останалите характерни проявления за въздействието на тези вещества.

До еднозначен отговор дали някой употребява синтетични катинони може да се достигне само чрез разговор с човека, за когото имаме съмнения. Добре е да се подходи спокойно и да се изрази разбиране.