Инхаланти

Какво представляват инхалантите?

Инхалантите са летливи вещества, които имат свойството да се изпаряват. Те могат да се вдишват (инхалират), за да предизвикат психоактивен или променящ съзнанието ефект. Други вещества също могат да се инхалират, но терминът “инхаланти” се използва предимно за вещества, чиято основна характеристика е инхалирането, т.е. при тях много рядко се среща друг начин на приемане. Много трудно е да се направи прецизна категоризация на инхалантите, поради съдържащия се в тях голям брой химикали, които имат различни фармакологични ефекти. Най-популярна е класификацията, която систематизира инхалантите в четири основни групи, базиращи се на формите, в които те се откриват в домакинството, индустрията и медицинските продукти:


Класификация

Летливи разтворители – течности, които се изпаряват на стайна температура. Те се откриват в множество леснодостъпни продукти, използвани за обичайни домакински и индустриални цели. Тук се включват лепила, коректори, разтворители за бои и лакове, течности за химическо чистене, препарати за премахване на мазнини, бензин и др.

Аерозоли – спрейове, които съдържат пропеленти и разтворители – дезодоранти, спрейове за коса, спрейове с бои и др.

Газове – това са медицински анестетици, както и газове, използвани в домакинството или промишлеността. Медицинските анестетици включват етер, хлороформ, халотан и диазотен оксид, известен с популярното име “райски газ”. Най-често се злоупотребява с диазотния оксид, който може да се открие в продукти, които повишават октановите нива на бензина при състезателни коли. Домакински и търговски продукти, съдържащи газове са: запалки с бутан, домакински бутилки с газ пропан и хладилници.

Нитрити – отнасят се към специален клас от инхалантите. Първично действат като вазодилататори (разширяват кръвоносните съдове) и мускулни релаксанти (отпускат мускулатурата). Нитритите включват cyclohexyl nitrite, isoamyl (amyl) nitrite и isobutyl (butyl) nitrite и са известни като “попъри” и “снапъри”. Използват се основно като сексуални стимуланти. Обикновено се съдържат в препарати за почистване на видеотехника, в различни течни ароматизатори и др.

 

Как се употребяват инхалантите?

Инхалантите могат да бъдат вдишвани през носа или устата по много различни начини:

– вдишване или смъркане на изпарения от някакъв съд;

– впръскване на аерозоли директно в носа или устата;

– вдишване на изпарения от вещества, впръскани или поставени в найлонова или хартиена торбичка;

– вдишване от напоена с инхалант материя поставена директно в устата;

– вдишване от балони, напълнени с диазотен оксид.

Инхалираните вещества бързо се абсорбират чрез белите дробове в кръвообращението и достигат мозъка и други органи. Секунди след инхалацията употребяващият получава интоксикация, както и ефекти, подобни на тези, предизвикани от алкохола. Тези ефекти включват завален говор, нарушена координация, еуфория и виене на свят. Употребяващите може да преживеят и чувство за полудяване, халюцинации и налудности.

Интоксикацията продължава само няколко минути и по тази причина употребяващите често се опитват да удължат ефекта чрез повтарящи се вдишвания за период от няколко часа. Това е изключително опасна практика. При последователни вдишвания употребяващият може да загуби съзнание и да се стигне до смърт, в най-лекия случай може да се почувства освободен от задръжки и от контрол. След тежка употреба на инхаланти може да настъпи сънливост за няколко часа и продължително главоболие.

 

Как да разпознаем злоупотребата с инхаланти?

Ранното разпознаване и ранната интервенция са най-добрият начин да бъде спряна употребата на инхаланти преди тя да причини сериозни здравни усложнения. Родителите, учителите, общопрактикуващите лекари трябва да се отнесат с внимание към следните признаци на сериозна злоупотреба с инхаланти:

– специфичен мирис на дъха и дрехите;

– боя или други петна по лицето, ръцете или дрехите;

– скрити празни спрейове с боя или бутилки с разтворители, напоени с химикали парцалчета или дрехи;

– дезориентирано поведение;

– завален говор;

– гадене или загуба на апетит;

– разсеяност, нарушена координация, раздразнителност и депресия.

 

Как инхалантите предизвикват ефектите си?

Повечето инхаланти, с изключение на нитритите, предизвикват ефект на удоволствие чрез подтискане на централната нервна система (ЦНС). Изследвания върху животни показват, че инхалантите имат поведенчески ефекти и механизъм на действие, подобни на тези на депресантите на ЦНС като алкохол, седативни медикаменти и анестетици.

Последни изследвания показват, че толуена (разтворител, който се открива в много често употребявани инхаланти, като някои лепила, спрейове с бои, лакочистители и др.) активира мозъчната допаминова система. Допаминовата система играе роля в позитивните ефекти на много наркотици. Нитритите за разлика от анестетиците действат чрез разширяване и релаксиране на кръвоносните съдове.

 

Краткосрочни и дългосрочни ефекти от употребата на инхаланти

Химикалите, които се съдържат в инхалантите предизвикват различни фармакологични ефекти, които наподобяват алкохолна интоксикация с първоначална възбуда, последвана от сънливост, освобождаване на задръжките и ажитация (непоседливост, възбуда). При приемане на достатъчно количество, почти всички разтворители и газове предизвикват анестезия, загуба на сетивност и дори загуба на съзнание.

Интоксикацията от инхаланти може да предизвика и допълнителни ефекти като: раздразнителност, апатия, намалена възможност за взимане на решения, нарушени професионални и социални функции. Другите възможни ефекти са виене на свят, сънливост, нарушен говор, летаргия, подтиснати рефлекси, обща мускулна слабост и вцепенение. Например, толуенът може да предизвика главоболие, еуфория, замайване и невъзможност за координиране на движенията. Приемането на високи дози може да предизвика обърканост и делир. Гаденето и повръщането са други обичайни странични ефекти.

Вдишването на нитрити разширява кръвоносните съдове, ускорява сърдечната дейност и предизвиква чувство на топлина и възбуда, което продължава няколко минути. Други ефекти са изчервяване, виене на свят и главоболие. За разлика от другите инхаланти, които се употребяват предимно заради техния ефект при интоксикация, нитритите се употребяват основно за повишаване на сексуалното удоволствие и подобряване на представянето по време на сексуален акт.

Много хора, употребяващи инхаланти за дълъг период от време съобщават, че трудно преустановят употребата им и имат силна нужда да продължат да вдишват веществата. При продължителна употреба на инхаланти се наблюдава слаб абстинентен синдром и допълнителни симптоми като: загуба на тегло, мускулна слабост, дезориентираност, нарушено внимание и координация, раздразнителност и депресия.

 

Последици от употребата на инхаланти

Злоупотребяващите с инхаланти са подложени на риск от многобройни сериозни медицински усложнения.

Продължителното вдишване на високо концентрирани вещества, които се намират в разтворителите и аерозолите, може да причини аритмична и ускорена сърдечна дейност и да доведе до сърдечна недостатъчност и смъртен изход в разстояние на няколко минути след употребата. Този синдром е известен като ,,внезапна смърт от вдишване” и може да се предизвика дори от единично продължително вдишване на инхаланти от иначе здрави млади хора. Внезапната смърт е свързана със злоупотребата с бутан, пропан и веществата, които се намират в аерозолите. Злоупотребата с инхаланти също така може да причини смърт от:

– асфиксия – повтарящото се вдишване води до висока концентрация на изпаренията от веществата, които изместват наличния кислород от белите дробове;

– задух – при блокиране на въздуха, който влиза в белите дробове при вдишване на изпарения от хартиени или найлонови торбички;

– конвулсии или припадъци – предизвикват се от абнормни електрически разряди в мозъка;

– кома – тежко разстройство на съзнанието, при което остават само най-важните витални функции;

– задавяне – получава се при вдишване на повърнати материи след употреба на инхаланти;

– фатални травми – получават се при инциденти с шофиране след интоксикация с инхаланти.

Изследванията показват, че инхалантите са екстремно токсични. Най-значимият токсичен ефект от хроничното излагане на инхаланти е продължителното увреждане на голяма част от мозъка и други части на нервната система. Изследвания показват, че хроничната злоупотреба с летливи разтворители, като толуена, уврежда предпазната капсула около нервните фибри в мозъка и периферната нервна система. Това обширно разрушаване на нервните фибри е клинически подобно на това, което се наблюдава при неврологични заболявания като множествената склероза.

Невротоксичните ефекти от продължителната злоупотреба с инхаланти включват неврологични синдроми, които отразяват увреждането на части от мозъка, включени в контролирането на когнитивните (познавателните) способности, движенията, зрението и слуха. Когнитивните нарушения може да са в диапазона от лека недостатъчност до тежка деменция. Други невротоксични ефекти може да бъдат затруднения в координацията на движенията, спазми на крайниците и загуба на чувствителността, слуха или зрението.

Хроничната злоупотреба с инхаланти може за предизвика значими увреждания на сърцето, белите дробове, черния дроб и бъбреците. Някои увреждания, предизвикани от злоупотребата с инхаланти може да бъдат частично обратими, когато се спре употребата на инхаланта. Но при тежка, повтаряща се и продължителна злоупотреба повечето синдроми са необратими.

Злоупотребата с инхаланти по време на бременността може да изложи плода на голям риск от пренатални увреждания. Изследвания при животни показват, че употребата по време на бременността на толуен или трихлоретилен може да доведе до намалено тегло при раждане, редки заболявания на костно-скелетния апарат и забавено нервно-психологическо развитие. Все още обаче не е възможно да се направи връзка между специфично вещество и специфично увреждане на плода.

 

Специфичен риск за злоупотребяващите с нитрити

С нитрити злоупотребяват основно юноши и възрастни, за които е типично търсенето на увеличаване и подобряване на сексуалните функции и изживявания. Изследвания показват, че злоупотребата с нитрити с такава цел често е свързана с практикуването на рискови сексуални контакти. Това води до повишена опасност от заразяване и разпространяване на болести, предавани по полов път, вкл. ХИВ/СПИН и хепатити.

Изследвания при животни показват, че може би злоупотребата с нитрити има връзка с развитието и прогресирането на инфекциозни заболявания и тумори. Забелязва се, че вдишването на нитрити действа върху клетките на имунната система и това води до недостатъчност на механизмите, по които тя се справя с инфекциозните заболявания. Скорошни изследвания откриват, че дори относително малък брой взимания на butyl nitrite може да предизвикат драматично покачване на заболеваемостта от тумори при животни.

 

Рискове от употребата на обичайните инхаланти

Amyl nitrite, butyl nitrite (,,попъри”) – синдром на внезапна смърт от вдишване, подтисната имунна функция, увреждане на еритроцитите (червени кръвни клетки), което води до нарушено снабдяване с кислород на жизненоважни органи и тъкани.

Benzene (намира си в бензина) – увреждане на костния мозък, нарушена имунна функция, повишен риск от левкемия, токсичен ефект върху репродуктивните функции.

Butane, propane (намира се в запалки, спрейове за коса и спрейове с бои, в газови бутилки за използване в бита) – синдром на внезапна смърт от вдишване, сериозни изгаряния (поради високата запалимост на тези газове).

Freon (използва се в хладилниците) – синдром на внезапна смърт от вдишване, дихателни обструкции и смърт (предизвиква се от внезапното изстудяване на дихателните пътища), увреждания на черния дроб.

Methylene chloride (намира се в разтворители за боя, препарати за почистване на боя и мазнини) – намаляване на кислород-пренасящия капацитет на кръвта, промени в миокарда (сърдечния мускул) и пулса (сърдечната честота).

Nitrous oxide (“райски газ”)hexane – смърт от кислородна недостатъчност в мозъка, промяна във възприятията и двигателната координация, спазми на крайниците, загуба на чувствителността, краткотрайни промени в съзнанието, причинени от промени в кръвното налягане, подтискане на функцията на сърдечния мускул.

Toluene (намира се в бензинаразтворители за боя, препарати за почистване на боя и коректори) – мозъчни увреждания, когнитивна недостатъчност, загуба на координация, нарушение на равновесието, спазъм на крайниците, загуба на слуха, увреждане на черния дроб и бъбреците.

Trichlorethylene (намира се в препаратите за почистване на петна и отстраняване на мазнини) – синдром на внезапна смърт от вдишване, чернодробна цироза, нарушения в репродуктивната функция, увреждания на слуха и зрението.