Опиати и опиоиди

Опиоидите предизвикват усещане за увереност, безопасност, сънливост, липса на болка и затваряне в себе си. Създават усещане за непобедимост. Физически тялото се загрява, предизвикват изпотяване и сърбежи, свиват зениците. При по-голяма доза може да спре дишането, да се предизвикат гадене и повръщане, еуфория, може да се стигне и до свръхдоза. Опиоидите водят до тежка психическа и физическа зависимост.

Представители:

Хероин, Метадон, Бупренорфин, Трамадол, Кодеин, Морфин, Фентанил, Оксикодон, Хидрокодон, Опиум.

Представители от новите психоактивни вещества:

U-47700, AH-7921, О-десметилтрамадол, МТ-45, Ацетилфентанил, Фуранил-фентанил