Халюциногени

Халюциногените са вещества, които предизвикват халюцинации – изкривявания в усещането за реалността. Под влиянието на халюциногени хората виждат образи, чуват звуци и преживяват усещания, които изглеждат реални, но всъщност не съществуват. Някои халюциногени предизвикват бързи, интензивни емоционални колебания. Халюциногените водят до загуба на контрол, възбуда, страх, паника, повръщане и нарушения в психичното здраве.

Халюциногените предизвикват ефектите си чрез нарушаване на взаимодействията на нервните клетки и невротрансмитера серотонин. Серотониновата система е включена в контрола на поведението, възприятията, включително настроението, глада, телесната температура, сексуалното поведение, контрола на мускулите. LSD (абревиатура от германската дума за диетиламид на лизергиновата киселина – Lyserg Sure Dithylamid) е веществото, което най-често се идентифицира с термина халюциногени и е най- често използваното от този клас вещества. Той се разглежда като типичен халюциноген. Характеристиките на неговото действие и ефектите му се отнасят и за другите халюциногени, включващи мескалин (извличан от кактуса пейоти – Lophophora williamsii, растящ в централно Мексико), псилоцибин (активно вещество в гъбата Psilocybe mexicana, както и в други халюциногенни “магически” гъби) и ибогаин (алкалоид, съдържащ се в растението ибога – Tabernanthe iboga, растящо в Екваториална Африка).

Представители:

LSD, Псилоцибин, Мескалин, 5-метокси-диметилтриптамин, DMT, DOM, 2C-B, 2C-1, Пейот, 5-MeO-DiPT

Представители от новите психоактивни вещества:

2C-E, 2C[-x], 5-MeO-DALT, 25[-x]-NBOMe, 25[-x]-NBOH, 1P-LSD, αMT, 2C-B