Статии

Онлайн бюлетини на ПИЦ за месец Април 2020г.

От тук, можете да свалите нашите онлайн бюлетини и да получите полезна информация, по проблемите със зависимостите, информация свързана със здравословният начин на живот, както и забавни семейни игри.

Всеки един от трите бюлетина обхваща различна възрастова група и е строго съобразен с нуждите, разбиранията, физическото и психическото развитие на дадената група.

Uncategorized, Статии

ХАЗАРТНА ЗАВИСИМОСТ

Накратко

Хазартът е широко разпространено развлечение и се среща под множество форми—казина, онлайн залагания и лотарийни игри. За съжаление, тези дейности могат да имат сериозни последици, включително развитие на зависимост.

Хазартната зависимост се разглежда като психично разстройство, за което са характерни чести епизоди на залагане, които доминират толкова много в живота на човек, че могат да навредят на другите области на функциониране – образование, професионално развитие, създаване и поддържане на взаимоотношения с други хора. Зависимите често лъжат близките си относно хазартната си игра, взимат заеми и често вярват, че могат да контролират изхода от играта. Те изпитват големи трудности да контролират поведението си що се отнася до залаганията и се нуждаят от професионална помощ.

Същност на заболяването

Има спорове точно към коя група психични разстройства спада хазартната зависимост – дали прилича повече на компулсивните разстройства или на зависимостта към психоактивни вещества (алкохол и наркотици). Това се вижда в различните класификатори на психичните разстройства.

В класификатора, който се използва в Европа (Международна класификация на болестите, десета ревизия), разстройството се причислява към разстройствата на навиците и влеченията и се нарича „патологично влечение към хазарт“. Характеризира се с чести, повтарящи се епизоди на хазартна игра. Уточнено е, че тази дейност доминира в живота на човека толкова много, че е в ущърб на социалните, професионалните, материалните и семейните ценности и ангажименти.

В американския класификатор DSM-V (Диагностичен и статистически наръчник на психичните разстройства, пета ревизия) нещата стоят по различен начин. В него разстройството, за което говорим, е включено към тези, свързани с психоактивни вещества и зависимост. Последната ревизия на този класификатор е от 2013 година и взима предвид скорошни изследвания относно това заболяване.

В тази статия ще използваме термина „хазартна зависимост“ поради приликите с другите зависимости и техните симптоми. Друг аргумент в полза на това са скорошни изследвания с невро-изобразителни техники, които показват някои сходства в мозъчната активност на зависимите от хазарт и тези със зависимост към вещества. Сред тях са недобро представяне при решаване на определени задачи, дисфункции на сходни области в мозъка и невротрансмитерни системи (допамин и серотонин).

Симптоми

В DSM-V, който вече споменахме, са посочени критерии, поне 4 от които трябва да са налице за период от една година, за да се постави диагнозата хазартна зависимост:

1. Нужда от залагане на нарастващи суми пари, за да се постигне желаното вълнение.
2. Безпокойство или раздразнителност при опити да се намали или спре залагането.
3. Правени са няколко неуспешни опита за намаляване или спиране на залагането.
4. Човекът често е прекалено силно ангажиран с хазарта (има постоянни мисли, в които изживява отново минали залагания, планиране на следващи, намиране на пари за залагания).
5. Често залага, когато е в дистрес (чувство на безпомощност, вина, тревога, депресивност).
6. След като загуби, често се връща на следващия ден, за да си „върне“ („преследване“ на загубите).
7. Лъже, за да прикрие степента на ангажираност със залагания.
8. Застрашил е или е изгубил значима връзка, работа, образователна или професионална възможност заради залагания.
9. Разчита на други да осигурят пари за облекчаване на отчайващи финансови ситуации, които са причинени от залаганията.

Уточнява се и тежестта на заболяването според броя покрити критерии. При леката форма присъстват 4-5 от тях, като най-често сред тях са прекалено силната ангажираност с хазарта и „преследването“ на загуби. При умерената форма човек покрива 6-7, а при тежката 8 или всичките 9. Застрашаването на връзки или професионални възможности заради хазарта и разчитането на други да осигурят пари за залагания са най-рядко покриваните критерии и се срещат при тези с по-тежки форми на хазартна зависимост. Тези, които търсят лечение, най-често са с умерена или тежка форма.

Има и някои допълнителни характеристики, които подкрепят поставянето на тази диагноза. Характерни са изкривявания на мисленето като отричане, суеверия, чувство за сила и контрол над изхода на играта (който всъщност зависи от случайността), прекалено голяма увереност. Някои хора с хазартна зависимост са импулсивни, съревноваващи се, енергични, изпитват безпокойство и лесно се отегчават. Те може да са прекалено загрижени за одобрението на другите и да са щедри до степен на екстравагантност, когато печелят. Други може да са депресирани и самотни и може да залагат, когато се чувстват безпомощни, виновни или потиснати. Около половината от хората, които се лекуват от хазартна зависимост, имат мисли за самоубийство, а около 17% са правили опит за самоубийство.

Развитие и курс на заболяването

Началото на заболяването може да е през юношеството или ранната зряла възраст, но и в средна или дори по-късна възраст. Обикновено хазартната зависимост се развива в продължение на години, като при жените това се случва по-бързо. Наблюдава се постепенно увеличаване на стойността на залозите и на честотата им. Със сигурност по-леките форми могат да прераснат в по-тежки. При повечето хора доминират един или два вида залагания, но някои хора се ангажират в множество форми на хазарт. Има разлика в честотата на залаганията според вида игра – лотарийните билети се купуват по-често, отколкото се ходи в казино, например. Честотата на играта може да е свързана по-скоро с типа залагания, отколкото със сериозността на заболяването. Например купуването на един лотариен билет дневно може да не е проблемно, докато по-рядкото залагане в казино може да е част от разстройство, свързано с хазарта. Също така количеството заложени пари може да не са индикатор за зависимост сами по себе си.

Залаганията могат да са редовни или епизодични, а самото разстройство може да е постоянно или да има периоди на ремисия. Залагането може да се увеличи в периоди на стрес или депресия и при употреба на психоактивни вещества. Може да има периоди на много интензивна игра и тежки проблеми, периоди на пълно въздържание и такива с непроблемно залагане. Възможни са спонтанни дългосрочни ремисии. Въпреки това често хората подценяват своята уязвимост да развият хазартна зависимост или зависимостта да се завърне след дълъг период на ремисия. По време на ремисия те може погрешно да смятат, че повече няма да имат проблем с контрола върху залагането и че биха могли да практикуват някои форми на хазарт, без да възникнат проблеми.

Рискови фактори

Ранният старт на залагането (в детска или юношеска възраст) е свързан с повишен риск от развитие на зависимост. Тя се среща по-често при хора с антисоциално разстройство на личността, депресия, биполярно афективно разстройство и други разстройва, свързани с употреба на вещества и особено на алкохол.

Хазартната зависимост има свойството да се „натрупва“ в семействата, което подсказва за наследствени фактори и за такива на средата. Това означава, че може би има гени, които играят роля за развиването на заболяването, но и средата, в която детето расте, има значение. Проблемите със залагания са по-чести при еднояйчни, отколкото при двуяйчни близнаци. Също така се среща по-често сред близки роднини на хора с проблеми с алкохола в сравнение с представители на общото население.

Последици от зависимостта

Това заболяване може да засегне много сфери от живота на човек, неговото психосоциално функциониране, физическо и психично здраве. Хората, страдащи от хазартна зависимост, могат да застрашат взаимоотношенията с членове на семейството или да ги разрушат. Това може да е последица от повтарящите се лъжи за прикриване на степента на проблема или искането на пари, които по-късно биват използвани за залагане или за изплащане на заеми.

Професионалното развитие или образованието също могат да бъдат засегнати. Зависимите често отсъстват от работа и се справят сравнително зле с работните задачи. Възможно е да залагат, докато са на работа или да са заети с мисли за залагане и справяне с проблеми около него, когато би трябвало да работят или учат.

Финансовите проблеми са често срещани. В опит да намерят пари, които да залагат, зависимите могат да вземат заеми в голям размер и/или да разпродадат част от имуществото си.

Важно: Според изследвания в областта около половината от хората, които се лекуват от хазартна зависимост, имат мисли за самоубийство, а приблизително 17% са правили опит за самоубийство.

Придружаващи заболявания

Зависимите към хазарт са в повишен риск и от други психични разстройства, свързани с употреба на психоактивни вещества, депресивни разстройства, тревожни разстройства и разстройства на личността. При някои хора други заболявания предшестват зависимостта, а при други хора зависимостта към хазарт може да се появи преди началото на други заболявания като тревожни разстройства и разстройства, свързани с употребата на психоактивни вещества.

Лечение

Подходяща първа стъпка при съмнения за проблем с хазарта е консултацията с психолог, който има опит в областта на зависимостите. Ако се тревожите за ваш близък, който обаче отрича да има проблем и не желае да се консултира, можете вие да го направите без него. С психолога можете да обсъдите ситуацията, да получите повече информация и подкрепа, да обсъдите какви са вариантите за действие. Имайте предвид, че е трудно да мотивирате зависимия за промяна и ще е нужно търпение и упорство.

Когато се стигне до етапа, в който зависимият има желание да потърси помощ, трябва да се направи оценка на състоянието и да се избере най-подходящия вариант за лечение според нуждите му – индивидуални консултации при психолог, програми за психосоциална рехабилитация (терапевтични общностидневни програмивечерни програми) или други опции. Оценката и самото лечение се осъществяват от специалисти.

Препоръчва се зависимият да не държи в себе си големи суми, да не разполага с кредитни карти и да избягва рискови ситуации—посещения на игрални зали и сайтове за залагания, да се въздържа от употреба на алкохол (той понижава способността за самоконтрол), да запълва времето си с дейности, които нямат нищо общо с хазарта. Тези препоръки са полезни, но в никакъв случай не са достатъчни и не отменят нуждата от терапия.

Важно: Тъй като около половината от хората, които се лекуват от хазартна зависимост, имат мисли за самоубийство, а част от тях са правили опит за самоубийство, е необходимо да се направи и оценка на риска от самоубийство. Още за този риск можете да прочетете тук.

Използвана литература:

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.

Leeman, R. F., & Potenza, M. N. (2012). Similarities and differences between pathological gambling and substance use disorders: a focus on impulsivity and compulsivity. Psychopharmacology, 219 (2), pp 469-490

Световна здравна организация. (1992). Международна класификация на болестите (десета ревизия), Женева: СЗО

Предстоящи събития

За поредна втора година ПИЦ организира “Коледни работилнички”

 

 

Общински съвет по наркотични вещества при община Ямбол и Превантивно информационнен център за борба с наркоманиите съвместно с Общински съвет по наркотични вещесва организират за втора поредна година” Коледна творческа работилничка ” за ученици в 3-ти и 4-ти клас в училища на територията на град Ямбол. Мероприятието ще се проведе в Младежки дом ” Георги Братанов” от 09.12.2019г. до 13.12.2019г. включително в часовете от 10:00ч. до 12:00ч и от 14:00ч до 16:00ч.

Посещенията ще се провеждат по график с предварителна заявка от страна на училищата.

Заповядайте! 🙂

Предстоящи събития

Нова кампания в училищна среда на ПИЦ към ОСНВ “Превенция на рисковото поведение”

Екипа на ПИЦ към ОСНВ – гр. Ямбол, ще посети всяко училище изявило желание да се запише за посещение на телефоните за връзка на ПИЦ във сайта ни на страницата за контакти . Сегашната ни кампания е на тема “Превенция на рисково поведение”, като се интерпретира лекцията на Д-р Тасев от сериала “Откраднат живот”, за последствията от употреба на психоактивни вещества. Часът протича, като в началото, разказваме историята на момиче тийнейджър, с бъдеще в музикалната индустрия, когато едно нейно решение води до обрат в живота й.

Следва учениците да бъдат  разделени по групи, като заедно в група, ще  разискват различни поставени от нас казуси . Като за всеки от казусите, следва кратка дискусия с групата, която отговаря по даденият въпрос, а след това дискусията преминава в целият клас. Така се разисква всеки един от казусите. След като преминат всички казуси, затваряме темата с няколко обобщителни думи.

Статии

Министерството на здравеопазването отбелязва Международния ден без тютюнопушене

Министерството на здравеопазването, Регионалните здравни инспекции (РЗИ), Столична община, Сдружение „Национална асоциация за профилактика на белодробните болести“ инициират кампания по повод Международния ден без тютюнев дим – 21 ноември 2019 г. под мотото: „Спри сега за здраво бъдеще на децата си“.

Министерство на здравеопазването, партньори и популярни лица призовават на този ден всеки пушач да положи началото на отказване от тютюнопушенето в името на собственото си здраве, както и на здравето на семейството и близките си. Тази година Кампанията е подкрепена от лекаря и актьор Наум Шопов и от певеца Константин Белчев, които ще отправят послания в социалните мрежи.

В рамките на инициативата, в цялата страна са организирани прояви срещу тютюневата зависимост, както и дейности, насочени към мотивация на активните пушачи за отказване на цигарите.

Според данни от изготвения от Европейската комисия „Здравен профил за България“, 2017 г. /https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/state/docs/chp_bulgaria_bulgarian.pdf/, разпространението на тютюнопушенето сред българското население е най-високо в ЕС и е с почти седем процентни пункта над средното за ЕС. Не по-малко от 28% от възрастното население, включително повече от един на всеки трима (35%) мъже, пуши ежедневно. Равнищата на тютюнопушене сред младежите са сходни: разпространението на тютюнопушенето сред 15-годишните момчета е второто най-високо в ЕС (21%, след Хърватия), а при 15-годишните момичета – 30% са редовни пушачи – най-високото равнище в ЕС. Съгласно оценките на Световната банка цената, която плаща здравната система на дадена държава за последствията за здравето от употребата на тютюневи изделия, съставлява между 0.1% и 1.1% от брутния вътрешен продукт на различните страни.

Спирането на тютюневите изделия, съдържащи и не съдържащи тютюн има непосредствени и големи ползи за здравето при мъже и жени на всички възрасти – тези ползи се проявяват, както при лица със свързани с пушенето заболявания, така и при лица без такива заболявания.

В столицата на  21 ноември 2019 г. от 10.00-12.00 ч. в двора на Втора Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – София ЕАД, гр. София,  Сдружение „Национална асоциация за профилактика на белодробните болести“, съвместно с Коалиция за живот без тютюнев дим провеждат безплатно изследване на съдържанието на едно от токсичните вещества, които се инхалират при пушенето в издишания въздух на пушачи (въглероден оксид). Също така се провеждат и  консултации за отказване от цигарите.

В цялата страна инициативите за популяризиране на Международния ден без тютюнопушене се провеждат в рамките на целия месец ноември, като регионалните здравни инспекции  организират следните дейности:

– Популяризиране на услугите в Кабинетите за консултиране и отказване от тютюнопушенето – консултиране за повишаване на мотивацията за спиране и отказване от тютюнопушенето;

– Спирометрично измерване на активните и пасивни пушачи с апарат, чрез издишан въздух за остатъчни количества въглероден оксид в белия дроб и процента на карбоксихемоглобин в кръвта;

– Определяне на степен на никотинова зависимост с тест на Фагерстрьом;

– Превантивни дейности за ограничаване на тютюнопушенето: фотоконкурси, изложби за колажи, апликации и картини, презентации, интерактивни обучения, срещи и дискусии, демонстрации за вредите от тютюнопушенето с помощта на интерактивен обучителен макет, разпространение на информационни материали, насочени към широката общественост и др.

В две области на страната дейностите ще продължат и след м. ноември: Организирани са безплатни профилактични прегледи за пушачи в Благоевград (29.11.2019 г. и 13.12.2019 г.) и Враца (18.12.2019 г.), инициирани от Министерство на здравеопазването, Сдружение „Национална асоциация за профилактика на белодробните болести“ и Столична община. Гражданите могат да се запишат и да получат информация на тел. 070010126  всеки работен ден между 10.00 и 16.00 часа, както и чрез сайта на Института за здравно образование www.healthedu.eu

Министерството на здравеопазването припомня, че през цялата година в Кабинетите за консултиране и отказване от тютюнопушенето във всяко от 28-те РЗИ пушачите имат възможност да получат консултация относно отказването от вредния навик.

Статии

Гръцкият “кокаин за бедни” – с киселина от акумулатори и метамфетамин

Киселина от акумулатори и метамфетамин са съставките на една смъртоносна дрога, която мълниеносно се разпространява из Гърция, понеже е евтина. Наричат я “кокаин на бедните”, разказва “Дойче веле”.

 

Една синтетична дрога се превръща във все по-голям проблем за Гърция. Който не може да си позволи кокаин или хероин, прибягва до евтината “Сиса”. Наркотикът може да се пуши в стъклена лула или да се инжектира венозно. Една доза “Сиса” струва едно до две евро. Дрогата е евтина, защото производството ѝ е елементарно.

 

“Сиса” е разновидност на метамфетамина “Кристал мет”. Тя се произвежда от отпадни продукти – машинно масло, киселина от акумулатори или дори сярна киселина. Тези съставки се набавят лесно, а от тях се получава силно отровна смес.

Играят си със смъртта

“Основните странични действия се дължат именно на тези съставки”, казва германският експерт по дрогите Норберт Водарц от Университетската клиника в Регенсбург. “Всичко това се дължи на боклуците, които се съдържат в “Сиса”. Въпросът опира до пари – “Кристал мет” просто е много по-скъп”, посочва той.

Continue reading “Гръцкият “кокаин за бедни” – с киселина от акумулатори и метамфетамин”

Статии

Какво причиняват енергийните напитки?

Ежедневно се консумират милиони енергийни напитки, защото мнозина от нас търсят бързо събуждане и прилив на енергия. Дали обаче имаме ясна представа за щетите, които това изкуствено стимулиране носи на тялото ни?

Енергийните напитки носят редица вреди за здравето. Най-често срещаните странични ефекти от приема им се свеждат до високо кръвно, главоболие, нарушения в съня, сърцебиене, тревожност. Специалистите предупреждават, че консумацията на енергийни напитки може да доведе и до много по-сериозни последствия – инсулт, припадъци и дори внезапна смърт.

Най-общо казано енергийните напитки се състоят от кофеин и захар. И двете съставки дават на тялото краткротрайни сили, но същевременно са причина за понижаване на енергията в дългосрочен аспект. Захарта сама по себе си е достатъчно вредна, защото в големи количества затормозява панкреаса и в крайна сметка може да се развие диабет.

Някои от енергийните напитки пък съдържат кофеин, който е седем пъти повече от този в нормална чаша кафе. Прекалените дози кофеин изчерпват витамините от В групата, които са жизнено необходими за произвеждането на енергия в тялото. Така енергийните напитки всъщност ни лишават от енергията, за сметка на няколкочасов прилив на енергия, който след това бързо спада.

Когато в енергийните напитки няма захар, това означава, че те съдържа изкуствени подсладители – най-често аспартам. Те също са много опасни за здравето и трябва да се избягват.

Източник:https://www.dnevnik.bg/

Предстоящи събития

Арт работилнички – Морето идва при нас!

Да поканим морето при нас – това беше желанието ни и успяхме да го изпълним с помощта на прекрасните деца и младежи от ЦНСТ и ЗЖ в гр. Ямбол. С нашите доброволци бяхме техни гости в периода 29.07. – 09.08. и сътворихме тези красоти! Благодарим на домакините за гостоприемството и за това, че споделихме незабравими емоции и безброй усмивки! До нови срещи!!!

Научете повече за събитието от тук –> https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1120005508183740&set=pcb.1120007761516848&type=3&theater

Статии

26 юни – Международен ден срещу употребата на наркотици

26 юни е приет на Общото събрание на ООН през 1987 г. като Международен ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици. На този ден всички хора по света могат да изразят своята съпричастност и активна позиция в битката с разпространението на наркоманията.

Терминът “наркотик” идва от гръцкия лекар Гален и се отнася към вещества, които притъпяват сетивата и усещанията и водят до състояние на неадекватност, вцепененост и дори парализа.

Наркоманията е състояние на психическа или комбинация от психическа и физическа зависимост към даден вид вещество с въздействие върху централната нервна система, при което се изпада в зависимост от приемането й. Редовната употреба на наркотици води до трайни последици за здравето. Сред тях са рискът от увреждане на жизненоважни органи и системи, свръхдоза или инцидент, заразяване и развитие на инфекции и силна физическа зависимост.

Още по-тежки могат да бъдат пораженията върху психиката. Най-общо казано, чрез промяната на мозъчните функции след приемане на психоактивно вещество човекът очаква онези въздействия, които се усещат като удоволствено преживяване и преживяване на „възнаграждение”. Това е и основната причина поради която толкова много хора продължават употребата на психоактивни вещества.

Според Световния доклад за наркотиците на ООН броят на зависимите в света е над 29 милиона. Около 12 милиона души си инжектират упойващи вещества, а 14% от тях са заразени с ХИВ (човешки имуннодефицитен вирус).

Анализът сочи, че една от причините за попадане под влиянието на наркотичните вещества е липсата на достатъчно информация. Някои считат, че марихуаната например е безвредна, но това е абсолютна заблуда. Употребата на този вид трева уврежда паметта, разсейва, пречи на адекватно възприемане на средата. Вредата от употребата на марихуана е по-голяма при подрастващите, защото техните мозъчни структури все още са в процес на изграждане.

Дългосрочната употреба на марихуана е свързана с психични разстройства като: временни халюцинации, временна параноя, отключване или влошаване на симптомите на шизофрения, депресия, тревожност, мисли за самоубийство при тийнейджъри. Има риск от развитие на зависимост, като при тийнейджърите той е почти два пъти по-висок, отколкото при хората, които са започнали да пушат в по-късна възраст.

По данни на Националния фокусен център за наркотици и наркомании канабисът (марихуана, хашиш) е най-често употребяваният незаконен наркотик в България. На второ място по разпространение на употребата са веществата от групата на стимулантите: екстази, амфетамини, кокаин и метамфетамини.

Някои наркотици правят човек сънлив и заспиващ. Други могат да го направят много напрегнат, превъзбуден и да го накарат да изпадне в паника. След уптреба на определени дроги се стига до прегряване и опасно обезводняване. В други ситуации човек може да изпадне в безсъзнание, защото взетото количество се е оказало твърде голямо или организмът му има непоносимост към даден наркотик. Проблемът със злоупотреба на психоактивни вещества е изключително сериозен, който не трябва да пренебрегваме или забравяме, а активно да противодействаме като ползваме срещу него информацията и знанието, превенцията и лечението.

Ако Вие сте свидетели на поета свръхдоза или сте употребили наркотици, алкохол и се чувствате зле, обадете се веднага на телефон 112.

Законът наказва производството, преработването, придобиването, притежанието и разпространението на наркотични вещества. Дори да имате у себе си минимално количество от забранено вещество, рискувате да получите присъда, съгласно чл. 354а от Наказателния кодекс. В случаите на разпространение присъдите са по-високи.

 

източник: https://topnovini.bg

Статии

Какво причиняват енергийните напитки?

Ежедневно се консумират милиони енергийни напитки, защото мнозина от нас търсят бързо събуждане и прилив на енергия. Дали обаче имаме ясна представа за щетите, които това изкуствено стимулиране носи на тялото ни?

Енергийните напитки носят редица вреди за здравето. Най-често срещаните странични ефекти от приема им се свеждат до високо кръвно, главоболие, нарушения в съня, сърцебиене, тревожност. Специалистите предупреждават, че консумацията на енергийни напитки може да доведе и до много по-сериозни последствия – инсулт, припадъци и дори внезапна смърт.

Най-общо казано енергийните напитки се състоят от кофеин и захар. И двете съставки дават на тялото краткротрайни сили, но същевременно са причина за понижаване на енергията в дългосрочен аспект. Захарта сама по себе си е достатъчно вредна, защото в големи количества затормозява панкреаса и в крайна сметка може да се развие диабет.

Някои от енергийните напитки пък съдържат кофеин, който е седем пъти повече от този в нормална чаша кафе. Прекалените дози кофеин изчерпват витамините от В групата, които са жизнено необходими за произвеждането на енергия в тялото. Така енергийните напитки всъщност ни лишават от енергията, за сметка на няколкочасов прилив на енергия, който след това бързо спада.

Когато в енергийните напитки няма захар, това означава, че те съдържа изкуствени подсладители – най-често аспартам. Те също са много опасни за здравето и трябва да се избягват.

Източник: https://gotvach.bg